Musika’y Muling Narinig

The title literally means “Music Has Been Heard Again.” This piece is a Filipino translation and longer version of the slice-of-life story, Nanay Hears the Band Again, published in Flash Fiction Magazine on January 18, 2019. Ang mabangong amoy ng kumukulong tsokolate at ang mahinang pag-uusap ng mga magulang ko mula sa kusina ang gumising…